Увозот и извозот на Кина се зголемија за 5,8 отсто во првите четири месеци од 2023 година

www.mach-sales.com

Во првите четири месеци од 2023 година, вкупната вредност на увозот и извозот на Кина се зголеми за 5,8 отсто на годишно ниво (исто подолу) за да достигне 13,32 трилиони јуани.Меѓу нив, извозот порасна за 10,6 отсто на 7,67 билиони јуани, додека увозот се зголеми за 0,02 отсто на 5,65 билиони јуани, при што трговскиот суфицит се зголеми за 56,7 отсто на 2,02 билиони јуани.Во американски долари, вкупната вредност на увозот и извозот на Кина достигна 1,94 трилиони американски долари во текот на четиримесечниот период, што е пад од 1,9 отсто.Меѓу нив, извозот беше 1,12 трилиони американски долари, што е зголемување за 2,5 отсто, додека увозот беше 822,76 милијарди американски долари, што е намалување за 7,3 отсто, при што трговскиот суфицит се зголеми за 45 отсто на 294,19 милијарди јуани.

Во април оваа година, увозот и извозот на Кина изнесуваше 3,43 трилиони јуани, што претставува зголемување од 8,9 отсто, при што извозот порасна за 16,8 отсто на 2,02 трилиони јуани, а увозот се намали за 0,8 отсто на 1,41 трилиони јуани, што претставува трговски суфицит од 44 милијарди 61. , раст од 96,5 отсто.Во американски долари, вкупната вредност на увозот и извозот на Кина се зголеми за 1,1 отсто и достигна 500,63 милијарди американски долари во април.Меѓу нив, извозот е 295,42 милијарди американски долари, што е раст од 8,5 отсто, додека увозот е 205,21 милијарди американски долари, со пад од 7,9 отсто, што укажува на трговски суфицит од 90,21 милијарди американски долари, со зголемување од 82,3 отсто.

Процентот на општиот увоз и извоз се зголеми

Во првите четири месеци, генералниот увоз и извоз на Кина се зголемија за 8,5 отсто, достигнувајќи 8,72 трилиони јуани, што претставува 65,4 отсто од вкупната надворешно-трговска вредност на Кина и претставува зголемување од 1,6 процентни поени во однос на истиот период минатата година.Меѓу нив, извозот пораснал за 14,1 отсто на 5,01 билиони јуани, додека увозот е зголемен за 1,8 отсто на 3,71 билиони јуани.

Увозот и извозот во АСЕАН и Европската унија се зголемија, додека оние во САД и Јапонија се намалија

Во првите четири месеци АСЕАН беше најголемиот трговски партнер на Кина, а вкупната вредност на кинеската трговија со АСЕАН беше 2,09 трилиони јуани, што претставува зголемување од 13,9 отсто, што претставува 15,7 отсто од вкупната надворешно-трговска вредност на Кина.

Кинескиот увоз и извоз во Европската унија, вториот најголем трговски партнер на Кина, порасна за 4,2 отсто на 1,8 трилиони јуани, што претставува 13,5 отсто од вкупната надворешно-трговска вредност на Кина.

Соединетите Држави се третиот најголем трговски партнер на Кина, а вкупната вредност на кинеската трговија со Соединетите Држави беше 1,5 трилиони јуани во овој четиримесечен период, што е намалување за 4,2 отсто, што претставува 11,2 отсто од вкупната надворешно-трговска вредност на Кина.

Јапонија е четвртиот најголем трговски партнер на Кина, а вкупната вредност на кинеската трговија со Јапонија беше 731,66 милијарди јуани во овој четиримесечен период, што е намалување за 2,6 отсто, што претставува 5,5 отсто од вкупната надворешно-трговска вредност на Кина.

Од јануари до април 2023 година, увозот и извозот на Кина со економиите кои учествуваат во иницијативата „Појас и пат“ се зголемија за 16 проценти на 4,61 трилиони јуани.Меѓу нив, извозот беше 2,76 трилиони јуани, што е за 26 отсто повеќе;увозот изнесуваше 1,85 билиони јуани, што е за 3,8 отсто повеќе.

Увозот и извозот на приватните претпријатија надмина 50 отсто

Во првите четири месеци, увозот и извозот преземен од приватните претпријатија се зголемија за 15,8 отсто на 7,05 трилиони јуани, што претставува 52,9 отсто од вкупната надворешно-трговска вредност на Кина, што претставува зголемување од 4,6 процентни поени во однос на истиот период минатата година.

Вкупната вредност на увозот и извозот на државните претпријатија изнесуваше 2,18 трилиони јуани, што претставува зголемување од 5,7 отсто, што претставува 16,4 отсто од вкупната надворешно-трговска вредност на Кина.

Во истиот период, претпријатијата со странски инвестиции увезоа и извезоа 4,06 трилиони јуани, што е намалување за 8,2 отсто, што претставува 30,5 отсто од вкупната надворешно-трговска вредност на Кина.

Зголемен е извозот на машински и електрични производи и трудоинтензивни производи

Во првите четири месеци Кина извезла 4,44 трилиони јуани механички и електрични производи, што е за 10,5 отсто повеќе, што претставува 57,9 отсто од вкупната вредност на извозот.Во истиот период, извозот на трудоинтензивни производи изнесува 1,31 трилиони јуани, што е раст од 8,8%, што претставува 17,1% од вкупната вредност на извозот.

Увозот на железна руда, сурова нафта и јаглен бележи пораст во обем, а намален по цена

Увозот на природен гас е намален во обем, а зголемен по цена

Увозот на соја расте и по обем и по цена

Во првите четири месеци, Кина увезла 385 милиони тони железна руда, што е за 8,6 отсто повеќе, со просечна увозна цена (иста подолу) од 781,4 јуани за тон, што е пад од 4,6 отсто;179 милиони тони сурова нафта по просечна цена од 4.017,7 јуани за тон, раст од 4,6 отсто во обем и намалување од 8,9 отсто во цената;142 милиони тони јаглен по просечна цена од 897,5 јуани за тон, пораст од 88,8 отсто во обем и пад од 11,8 отсто во цената.

Во истиот период, увозот на природен гас достигна 35,687 милиони тони, што е намалување за 0,3 отсто, со просечна цена од 4.151 јуани за тон, што е за 8 отсто повеќе.

Дополнително, увозот на соја достигна 30,286 милиони тони, што е раст од 6,8 отсто, со просечна цена од 4.559,8 јуани за тон, што е раст од 14,1 отсто.

Увезената пластика во примарни форми изнесува 9,511 милиони тони, што е пад од 7,6 отсто, со просечна цена од 10.800 јуани, што е повеќе од 10,8 отсто;увозот на необработен бакар и бакарни производи изнесува 1,695 милиони тони, што е намалување за 12,6 отсто, со просечна цена од 61.000 јуани за тон, што е пад од 5,8 отсто.

Во истиот период, увозот на механички и електрични производи изнесува 1,93 билиони јуани, што е намалување за 14,4 отсто.Меѓу нив, увезени се 146,84 милијарди парчиња интегрирани кола, во вкупна вредност од 724,08 милијарди јуани, што е намалување за 21,1 отсто и 19,8 отсто и во обем и во вредност;бројот на увезени автомобили изнесуваше 225.000, што е намалување за 28,9 отсто, во вредност од 100,41 милијарди јуани, што е намалување за 21,6 отсто.


Време на објавување: мај-19-2023 година

  • Претходно:
  • Следно: