සේවා විස්තර

සේවා ටැග්

වෙළඳ නාම ප්‍රවර්ධනය නොබැඳි ප්‍රදර්ශන ප්‍රවර්ධනය සහ වෙළඳ සේවා අවස්ථා ගවේෂණය කරන්න

ප්‍රදර්ශන තොරතුරු මොඩියුල පොහොසත් කර කර්මාන්ත තොරතුරු පොකුරක් සාදන්න

SUMEC TOUCH WORLD දේශීය හා විදේශීය වැදගත් කර්මාන්තවල ප්‍රදර්ශන සම්පත් සහ නවතම ප්‍රවණතා ඒකාබද්ධ කරයි, සහ එහි නිල වෙබ් අඩවිය, WeChat නිල ගිණුම, WeChat නාලිකාව සහ TikTok ඇතුළුව omni-channel වේදිකාවල වැදගත් ප්‍රදර්ශනවල ප්‍රවෘත්ති සහ තොරතුරු එකතු කර යාවත්කාලීන කරයි. ප්‍රදර්ශන උපදේශන සේවාව, ප්‍රදර්ශන නියෝජිතායතන සේවය සහ ප්‍රදර්ශන ප්‍රවර්ධන සේවාව විවෘත ආකාරයකින් ලබා දෙන්න.තවද, එහි පහසු බ්‍රවුස් කිරීමේ ක්‍රමය, ප්‍රබල සේවා හැකියාව සහ නවතම තොරතුරු සහ ප්‍රවෘත්ති මගින් උනන්දුවක් දක්වන දේශීය සහ විදේශීය සැපයුම්කරුවන් සහ ගැනුම්කරුවන් සඳහා කර්මාන්ත ප්‍රදර්ශනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සපයයි.

17

18

ප්‍රදර්ශන කර්මාන්ත තොරතුරු ගවේෂණය කරන්න සහ වෙළඳ සේවා අවස්ථා ගවේෂණය කරන්න

දේශීය හා විදේශීය ප්‍රදර්ශන සමාගම් සමඟ සක්‍රීයව පුළුල් හා ගැඹුරු සහයෝගීතාවයකින්, SUMEC International Technology Co., Ltd. නිෂ්පාදන කර්මාන්ත දාමයේ, සැපයුම් දාමයේ, ප්‍රදර්ශන කර්මාන්ත වෙළඳපොලේ සහ සම්පත්වල ප්‍රදර්ශන සමාගම්වල වාසි සඳහා පූර්ණ ක්‍රීඩා කිරීමට ඉඩ සලසයි. නොබැඳි වෙළඳ සේවා හැකියාවේ SUMEC සතු බලවත් වාසිය.එකිනෙකාගේ වාසි සම්පූර්ණ කිරීම සහ ගැඹුරු මට්ටමින් ඒකාබද්ධ කිරීම, SUMEC මෙම සමාගම් සමඟ ඒකාබද්ධව ප්‍රදර්ශනවල කර්මාන්ත තොරතුරු ගවේෂණය කරයි, නව වෙළඳ සේවා අවස්ථා ගවේෂණය කරයි, සහ ප්‍රදර්ශනවලට සහභාගී වීමට සහ නැරඹීමට වැඩි දේශීය සැපයුම්කරුවන් සහ ගැනුම්කරුවන් ආකර්ෂණය කරයි. “සම්පත් සැපයුම, ව්‍යාපාර උපදේශනය, මූල්‍ය ආධාර සහ සැපයුම් සේවා” සමඟ ඒකාබද්ධ වූ එක්-නැවතුම් වාණිජ විසඳුම සමඟ විකුණුම්කරුවන් සහ ගැනුම්කරුවන්.

13

14


  • කලින්:
  • ඊළඟ:

  • ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න