განვითარების ისტორია

 • 1
  2021 წელი
  აპრილში კომპანიის რეგისტრირებული კაპიტალი გაიზარდა 460 მილიონ რუბამდე;
  მაისში კომპანია შეირჩა როგორც ეროვნული მიწოდების ჯაჭვის ინოვაციებისა და აპლიკაციების სადემონსტრაციო საწარმოთა ერთ-ერთი პირველი პარტია, რაც აიძულებს კომპანიას წინ წაიწიოს საერთაშორისო მიწოდების ჯაჭვის ინტეგრაციის სერვისის პროვაიდერის სტრატეგიული პოზიციონირებისკენ;
  აგვისტოში, ელექტრომექანიკური ფირფიტის გამოშვების მოცულობამ იმ წელს გადააჭარბა 4,7 მილიარდ აშშ დოლარს, რაც სრულიად აღემატება 2020 წლის მთლიანი წლის მაჩვენებელს.
 • 2
  2020 წელი
  თებერვალში ვიეტნამის Yongxin Co., Ltd., კომპანიის საზღვარგარეთ სრულ საკუთრებაში არსებული შვილობილი კომპანია, დაარსდა ჰო ჩი მინში, ვიეტნამი, რეგისტრირებული კაპიტალით 1 მილიონი აშშ დოლარი;
  ივნისში ის იყო ჯიანგსუს ინტერნეტ ეკონომიკის პროექტის „ასი ათასი ათი ათასი“ მთავარი საწარმოს კანდიდატი.
  ჯინლინგის საბაჟოს სტატისტიკის მიხედვით, ივლისში კომპანიამ პირველი ადგილი დაიკავა იმპორტის მთლიანი ღირებულებით და მეცხრე ადგილზე ნანჯინგში მთლიანი ექსპორტის ღირებულებით 2020 წლის პირველ ნახევარში.
  მან პირველი ადგილი დაიკავა 2020 წლის ტოპ 10 საგარეო სავაჭრო საწარმოთა სიაში ნანჯინგში და მიენიჭა ტიტული "2020 მაღალხარისხიანი განვითარების მოწინავე კოლექტივი Xuanwu-ს რაიონში".
 • 3
  2019 წელი
  აპრილში კომპანიამ მე-60 ადგილი დაიკავა ტოპ 100 იმპორტირებულ ეროვნულ საწარმოს შორის.
  დეკემბერში ელექტრომექანიკური იმპორტის ემისიის მოცულობამ ახალ 4 მილიარდ აშშ დოლარს მიაღწია.
  მან მე-8 ადგილი დაიკავა ნანკინის ტოპ 100 საწარმოთა სიაში და მე-5 ადგილი ნანკინის ტოპ 100 სერვისის საწარმოთა სიაში.
 • 4
  2018 წელი
  ივლისში კომპანიამ ჩადო ინვესტიცია და დააარსა Singapore Yongxin Co., Ltd. სინგაპურში.
  ოქტომბერში ის იყო ფინალისტი ეროვნული მიწოდების ჯაჭვის ინოვაციებისა და აპლიკაციების სადემონსტრაციო საწარმოში, შემდეგ კი ახალ მოგზაურობაში შევიდა სტრატეგიულ განახლებასა და მოდელის ინოვაციაში.
 • დაახლოებით-2
  2017 წელი
  მაისში ოფიციალურად ამოქმედდა „SUMEC TOUCH WORLD“ ინტერნეტ ოპერაციული პლატფორმა, რომელიც წარმართავს „აღჭურვილობის იმპორტი + ინტერნეტის“ ციფრულ ტრანსფორმაციას.
  31 ივლისს მშობელი კომპანია SUMEC Corporation Limited წარმატებით შემოვიდა კაპიტალის ბაზარზე და აღადგინა შანხაის საფონდო ბირჟაზე საფონდო კოდი: 600710.
 • 6
  2016 წელი
  ნოემბერში დუბაის კომპანია SUMEC INTERNATIONAL DMCC დაარსდა.
 • 7
  2015 წელი
  მარტში, კომპანიის მთლიანი საექსპორტო და მთლიანი იმპორტის ღირებულება 22-ე და 54-ე ადგილზე იყო ჩინეთის 100 ტოპ ჩინურ იმპორტსა და ექსპორტის საწარმოებს შორის, შესაბამისად.
 • 8
  2014 წელი
  ივნისში კომპანიამ განახორციელა ინვესტიცია და დააარსა SUMEC Chengdu International Trading Co., Ltd.;
  ივლისში კომპანიამ განახორციელა ინვესტიცია და დააარსა SUMEC Guangdong International Trading Co., Ltd.;
  2014 წელს კომპანიის მთლიანმა იმპორტისა და ექსპორტის ღირებულებამ პირველ რიგში გადააჭარბა 3 მილიარდ აშშ დოლარს და ფოლადის ექსპორტის მოცულობამ პირველი ადგილი დაიკავა ეროვნულ არაფოლადის მწარმოებელ კომპანიებს შორის.
 • ჯღფქლჟ
  2013 წელი
  ივნისში კომპანიას ეწოდა SUMEC International Technology Co., Ltd.;
  2013 წელს კომპანიამ დაიკავა 126-ე ადგილი ჩინეთის ტოპ 200 იმპორტირებულ საწარმოს შორის;ტენდერში გამარჯვების ჯამურმა თანხამ შეადგინა 1,86 მილიარდი აშშ დოლარი, რითაც მან პირველი ადგილი დაიკავა ტენდერის მოწვევის ეროვნულ სააგენტოებს შორის.
 • 9
  2012 წელი
  თებერვალში დაარსდა Fujian SUMEC Machinery & Electric Co., Ltd.;
  ივნისში დაარსდა Beijing SUMEC North International Trading Co., Ltd.;
  2012 წელს კომპანიის ძირითადმა ბიზნეს შემოსავალმა პირველ რიგში გადააჭარბა ახალ დონეს 30 მილიარდი RMB, რაც 128-ე ადგილზეა ჩინურ იმპორტირებულ 200 საწარმოს შორის.
 • 10
  2011 წელი
  იანვარში კომპანიამ განახორციელა ინვესტიცია და დააარსა SUMEC Tianjin International Trading Co., Ltd.;
  აგვისტოში კომპანიის ძირითადმა ბიზნეს შემოსავალმა პირველ რიგში გადააჭარბა 20 მილიარდი RMB-ს.
  2011 წელს კომპანიამ 55-ე ადგილი დაიკავა ტოპ 200 იმპორტირებულ ეროვნულ საწარმოს შორის.
 • 11
  2010 წელი
  ივლისში კომპანიის ძირითადმა ბიზნეს შემოსავალმა პირველ რიგში გადააჭარბა 10 მილიარდ რუბლს.
  2010 წელს კომპანიამ 91-ე ადგილი დაიკავა ტოპ 200 იმპორტირებულ ეროვნულ საწარმოს შორის და პირველი ადგილი დაიკავა ტოპ 100 კომპანიას შორის.
 • 12
  2009 წელი
  ივლისში კომპანიამ ჩადო ინვესტიცია და დააარსა Yongcheng Trade Co., Ltd. ჰონგ კონგში.
 • 13
  2007 წ
  იანვარში კომპანიამ ჩადო ინვესტიცია და დააფუძნა SUMEC Shanghai International Trading Co., Ltd. შანხაიში.
 • 14
  2005 წ
  კომპანიამ პირველ ადგილზე დაიკავა NO.1 მთლიანი იმპორტის ღირებულებით ნანკინის საბაჟო ოლქში.
 • 15
  1999 წ
  მარტში დასრულდა კომპანიის რესტრუქტურიზაცია და ოფიციალურად დაარსდა SUMEC Jiangsu International Trading Co., Ltd.
 • 16
  1994 წ
  დეკემბერში დაარსდა Zhongshe Jiangsu Mechanical Equipment Import Branch, კომპანიის წინამორბედი.